Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

 © Богдан Боев

Проектът „Опазване на черните и белоглавите лешояди в Родопите“ (LIFE RE-Vultures), в който БДЗП е партньор, ще се състезава с още единадесет финалисти за наградата LIFE Citizens’ Prize. Гласувайте сега за LIFE RE-Vultures и подкрепете възстановяването на лешоядитe в България на следния линк: https://www.lifeawards.eu/project/life-re-vultures/

Лешоядите играят решаваща роля в добре функциониращите екосистеми. През последните пет години работата по проекта спомогна за стабилизиране и нарастване на популацията на белоглавия и черния лешояд в Родопите в България и Гърция.

LIFE RE-Vultures: Завръщането на белоглавия лешояд

Проектът LIFE RE-Vultures успешно реализира множество ключови дейности за опазването и  увеличаването на броя на белоглавите и черните лешояди в Родопите. Част от постиженията включват намаляване на инцидентите с електрически удар чрез изолиране на опасни електропроводи; успешната програма за отглеждане на елен лопатар и благороден елен осигури устойчива популация в региона и създаде първия екип със специално обучено куче за борба с отровите.

308 белоглави лешоядчета се излюпиха в българската част на Родопа планина благодарение на дългосрочните усилия в рамките на проекта. Докато през 2016 г. са регистрирани 91 двойки, през 2021 г. те вече са 120.  Данните отчитат увеличаване на броя на птиците – от 184 през 2016 г. на 245 белоглави лешояда през 2020 г.

Първи екип за борба с отровите

Наред с останалите стъпки съсредоточихме усилията си в създаването на първия екип за борба с отровите със специално обучено куче в България. За период от четири години екипът извърши 153 претърсвания и патрули. Повечето патрули бяха на територията на Източните Родопи, тъй като това е основната зона на популациите на лешоядите в България. Открити бяха 310 потенциални заплахи, като 40 от тях са незаконно отровени животни, 7 – останки от животни, 10 – отровни примамки. Екипът откри 11 отровени животински видове.

Проследяване

Друга важна част от грижата за белоглавия и черния лешояд е проследяването им с предаватели. Това дава възможност да се справим с основните заплахи за тях, тъй като вече знаем повече за начина им на живот, миграциите, хранителните навици и т.н. Ето защо поставихме предаватели на 27 черни лешояда и на 34 белоглави лешояда в България и Гърция.

© Богдан Боев

© Богдан Боев

Безопасна храна за лешоядите

Неслучайно наричат лешоядите „чистачи на природата“ – заради факта, че се хранят с останки от животни. Именно заради хранителните им навици обаче често те са изложени на опасности като отравяне.

За да осигурим безопасно хранене за лешоядите, насочихме фокуса си върху увеличаването на естествената им хранителна база. В рамките на проекта бяха освободени почти 400 лопатара и 50 благородни елена в две различни проектни зони.

Също така връщането на диви копитни животни в естествена среда намалява щетите върху домашните животни. В резултат се внася равновесие в конфликта между човека и дивата природа и по-конкретно човек – вълк.

Наградите LIFE

Наградите LIFE признават най-новаторските, вдъхновяващи и ефективни LIFE проекти в три категории: опазване на природата, околната среда и действия в областта на климата. Победителите се избират от експертно жури и се обявяват в деня на церемонията, която се провежда по време на Зелената седмица на ЕС – най-голямото екологично събитие в Европа.

Освен това наградата на публиката LIFE Citizens’ аward позволява на широката публика да се запознае с финалистите и да гласува онлайн за предпочитания от тях проект. Toва е и категорията, в която се състезава проекта LIFE RE-Vultures. Наградата на европейските граждани ще бъде присъдена на финалиста, който е получил най-голям брой гласове от общественото гласуване от включените общо 12 проекта.

Проектът „Опазване на белоглавите и черните лешояди в Родопите“ (LIFE14 NAT/NL/000901), разработен от Rewilding Europe, в партньорство с Фондация По-диви Родопи, Българското дружество за защита на птиците, Фондация за опазване на лешоядите, WWF – Гърция и Гръцкото орнитологично дружество. Проектът е финансиран по програмата LIFE на Европейската Комисия.

Logo