Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Български проект е сред отличените по време на церемонията по връчването на Наградите „Натура 2000“, която се проведе вчера (17 май) в Брюксел. Престижните награди се връчват на най-успешните проекти, допринесли за опазване и управление на територии от европейската екологична мрежа НАТУРА 2000 в пет категории.
Проектът на Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) – „Помощ за египетския лешояд“ спечели наградата „Натура 2000“ в категорията „Трансгранично сътрудничество“. БДЗП е координиращ бенефициент на проекта, който обединява партньори от Гърция и Великобритания – Гръцкото орнитологично дружество (HOS),  WWF Гърция и Кралското дружество за защита на птиците (RSPB).
Част от най-значимите дейности и резултати от проекта са:

  • Обучение на 178 митничари в България и Гърция за работа по случаи на престъпления срещу природата;
  • Оказване на съдействие и помощ на 1400 земеделски стопани при кандидатстване за агроекологични плащания, в резултат на което близо 100 000 хектара пасища в рамките на екологичната мрежа Натура 2000 се управляват в ползва на египетския лешояд;
  • Съвместната работа допринесе за изолирането на над 400 опасни електрически стълба за египетските лешояди в Гърция и България, както и за обезопасяването на най-опасната електрическа линия за вида – тази в Судан;
  • Изготвяне на първата за Гърция Национална стратегия за борба с отровите – враг №1 за лешоядите навсякъде по света;
  • На международно равнище проектът успя да постигне плодотворно трансгранично сътрудничество, като най-ясният пример е създаването на Плана за опазване на Балканската и Централноазиатската популации на египетския лешояд по пътя им на миграция (EVFAP), който е ключов компонент от Многовидовия план за опазване на лешоядите в Африка и Евразия (Vulture MsAP). Този документ е кулминацията на повече от две години работа и сътрудничество между 26 страни по протежението на миграционния път на вида и е от жизненоважно значение за бъдещето на египетския лешояд.

Победителите в другите 5 категории са:

  • Природозащита – „Партньорство за прекратяване на отравянията на царските орли“ на BirdLife Унгария;
  • Комуникация – „Натура 2000: Свързване на хората с биоразнообразието“ на BirdLife Испания и Агенция EFE;
  • Сближаване на интересите – „Живот с мечките в 21 век: трудности и предизвикателства“  на Callisto в Гърция;
  • Социално-икономически ползи – „Възстановяване на 2500 ха пасища в Естония“ на Съвета по околната среда в Естония;
  • Наградата на публиката отиде в Португалия за проекта „Училище за природа“.

Още два проекта с участието на БДЗП бяха сред номинираните за престижните награди – „Сигурно зимовище за червеногушата гъска“ и „Солта на живота“. Церемонията бе открита от танцьорите от танцова компания ДЮН, които представиха своя танц „Езерото“, изпълнен на фона на вълнуващия видеоклип на БФБ за Атанасовско езеро – „Солта на живота – приказка за езерото, солта, птиците и хората“.
Това не е първата награда „Натура 2000“ за БДЗП. През 2016 г. БДЗП участва като партньор в два от отличените проекти. Проект „За Балкана и хората“ спечели наградата „Натура 2000“ в категорията „Социално-икономически ползи“, а „Опазване на местообитанията на най-рядката европейска водолюбива птица – малката белочела гъска“, бе отличен в категория „Трансгранично сътрудничество“. Проектът „Опазване на царския орел и ловния сокол в ключовите за тях места от мрежата Натура 2000 в България“ получи отличието в категорията „Природозащита“ за 2014 г.