Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

С настъпването на пролетта природата се събужда за живот и мигриращите птици започват да се завръщат и в България. Някои видове, като дългоопашатия синигер, бухала и домашната кукумявка, които са постоянни за страната, вече са във вихъра на размножителния сезон. Поканихме ви на кратка среща със Стойчо Стойчев, директор Природозащита на БДЗП, Ирина Матеева, ръководител на проекта „Граждани за природата“ и двама от участниците в миналогодишните обучения за наблюдения на птици – Веселин Георгиев  и Йордан Палпурин . Те ни разказаха какво предстои тази пролет в рамките на проект „Граждани за природата“ и как можете да се включите и вие.

Обучението „Близки срещи с птиците“ започва да се провежда от началото на март и освен теоретичната част, която ще бъде онлайн, ви очакват вълнуващи излети за теренни наблюдения. Миналата година 55 човека завършиха курса, с които заедно видяхме над 250 вида птици – част от природното богатство на България. Тази година интересът към обучението продължава да е висок и в него се записаха над 140 души.

Нашите гости в излъчването, двама от миналогодишните курсисти, споделиха с вълнение своите впечатления от преживяното и наученото през 2020 г. „Разликата между това да наблюдаваш птиците самостоятелно, когато не си подготвен експертно, и това да наблюдаваш птиците с човек, който е специалист в тази сфера, е огромна.“ – сподели Веселин Георгиев. „Изключително много завиждам на всички, които тази година ще участват в курса, защото е невероятно изживяване. Всяка птичка, която съм видял за първи път, мога да кажа точно кога съм видял и на кое място и завинаги ще остане част от мен.“ – добави Йордан Палпурин. Сигурни сме, че емоциите от срещите с птици и нови приятели, незабравими приключения и новите знания ще са част и от тазгодишното обучение.

Основна роля в дейностите ни през този сезон отново ще заема SmartBirds Pro – едно от най-успешните приложения за събиране на данни за биоразнообразието, което се ползва не само в България, но също и в други държави от региона на Балканите и в Близкия Изток. Участието на всеки, който извършва наблюдение на птици, в записването, съхранението и споделянето на тези данни е от съществено значение за изследването и опазването на птиците, другите животни и растенията в България. Ето защо една от нашите цели е популяризирането на SmartBirds и неговите възможности и функции. Затова сме ви подготвили няколко инициативи, в които можете да се включите.

„Ние броим врабчетата“, която тази година ще се проведе на 24 април, е инициатива за начинаещи, с която може да стартирате участието си в нашите дейности, да натрупате опит и да допринесете за проучването и опазването на едни от най-любимите градски птици.

За по-напредналите организираме Мониторинга на обикновените видове птици, който провеждаме от 15 април до 30 юни. Вече над 15 години той ни дава възможност да установяваме състоянието на птиците в обработваемите земи, пасищата и горите. Данните, които доброволци от цялата страна събират на терен, са безценен източник на информация за анализ и проследяване на тези видове, а чрез тях и на състоянието на техните местообитания.

Съвсем скоро стартираме интензивната работа по Атлас на гнездящите птици, за да съберем данни за гнездящите птици в България отново с помощта на SmartBirds. В рамките на тази инициатива ще може да участвате в проучването на малко изследвани райони в България (от 15 март до 15 юли), както и в преброяването на птиците в „Натура 2000“ от 22 до 25 май.

Нашият подарък за вас в това излъчване е клипът, който подготвихме, представящ възможностите на SmartBirds в наблюдението и събирането на данни не само за птици, но и други животински и растителни видове.

Вашето участие в дейностите, които организираме, е важно условие за постигането на общата ни цел: опазване на дивите птици и техните местообитания.

Вижте пълния запис от излъчването тук.

Гледайте видеото в Youtube канала на БДЗП и се абонирайте за него.

Следвайте ни във Фейсбук и Инстаграм, за да научавате навреме всички новини от нас.

Станете член на БДЗП!

________

Този документ е създаден в рамките на проект „Наука на гражданите в полза на местните общности и природата“ с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Българско дружество за защита на птиците (БДЗП) и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.“