Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

© Дамян Петков

От 1 юли 2023 г. цената на индивидуалното членство в Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) се увеличава на 20 лв. за една година. Семейното ще е 30 лв., а за учащи и пенсионери цената на членския внос вече ще бъде 14 лв.

Ако желаете да станете наш член и по този начин да дадете личния си принос за опазването на птиците, техния и нашия общ свят, можете да заявите Вашето членство, като попълните лесно и удобно онлайн формуляр ТУК . Има възможност да заявите автоматично подновяване на членството, след изтичане на периода. Системата позволява плащане с банкова карта.

Може да станете наш член и  като изтеглите талон за членство от ТУК и платите членския си внос на следната сметка:

IBAN: BG55 RZBB 9155 1060 1073 29
BIC: RZBB BGSF
Банка: KBC Банк България ЕАД
Титуляр: Българско дружество за защита на птиците
Основание: Членски внос

След това изпратете копие от попълнения талон за членство и платежното нареждане на

Можете да платите членския внос и на място в някой от офисите ни: Централен офис в София, офисите в Пловдив и Хасково или в Природозащитен център „Пода“.

Българско дружество за защита на птиците е първата гражданска организация с реален членски състав и структури в страната. Наши членове са хора от всички възрасти и с различни интереси, обединени от любовта си към природата, дивите птици и желанието си да ги опознаят и помогнат за тяхното опазване. Отворени сме за нови членове и насърчаваме желаещите да се присъединят към нас и по този начин да ни подкрепят.