Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Целта на проучването ще бъде следене на мигриращите птици от екип на БДЗП – регионален офис Свищов и ДПП “Персина”. По време на проучването ще се проведат обучения за посетителите на бивака – определяне на птици, работа с оптична техника, водене на дневник и др. Предвидени са и разнообразни лекции свързани с миграцията на птиците и района на Беленските острови Място: Установяване на палатков лагер на дунавския бряг, западно от гр. Белене – местността “Бивак за отдих и почивка – Персина”. Време: от 05.09. до 10.09. 2003 г. Всеки, който желае да участва в наблюдението на миграцията по р. Дунав да се свърже с нас за повече информация.