Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Екип на БДЗП документира първия у нас случай на бухал, заел гнездо на малък креслив орел в Западна Странджа. Двойката малки кресливи орли, чието гнездо са заели бухалите, не е наблюдавана. Предстои да се изясни, дали са заели съседна гнездова територия или са станали жертва на двойката бухали.

Бухалите обикновено гнездят в скални ниши, по стръмни брегове или дори на земята, но заемат и гнезда на други видове хищни птици. Видът е териториален и изключително силен  като може да нападне и убие други видове грабливи птици като малък креслив орел, египетски лешояд, дори и царски орел. Популацията му в България е стабилна, като в северна България видът е по-обилен. Регистрираната двойка в Западна Странджа в момента има две малки.

Интересното наблюдение е осъществено от Отговорника по опазването на хищните птици Д-р Димитър Демерджиев по време на редовния мониторинг на гнездовите територии на малкия креслив орел, който се извършва в рамките на LIFE проект „Горите на орела“.