Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Снимка: © Михаил Илиев

На 5-ти май нашият колега Михаил Илиев откри опръстенена птица от вида кривоклюн брегобегач (Calidris ferruginea) в района на село Тюленово. След разчитането на цветната комбинация от пръстените и последваща кореспонденция с колеги от Португалия, се оказа, че птицата е уловена и опръстенена на 06.02.2019 г. в африканската държава Гвинея-Бисау. Към момента на улавяне е била двегодишна. Конкретната локация е на архипелага Бижагош (Bijagos) по Източното атлантическо крайбрежие.

Снимка: © Михаил Илиев

Кривоклюният брегобегач е дребна дъждосвирцова птица, чиито гнездови ареал обхваща арктическата зона в Русия, източно от полуостров Ямал. Зимовищата обхващат широка зона – определени региони в Африка, Арабския полуостров, Югоизточна Азия, Австралия и Океания. Попада в категория „Полузастрашен“ в Световния червен списък като в последните десетилетия се наблюдава тенденция за намаляване на глобалната популация на вида. В България видът се среща само по време на сезонните миграции.

Рядката находка потвърждава, че по време на пролетната миграция една част от популацията на този вид лети в североизточна посока от зимовищата в Западна Африка по протежение на крайбрежните зони на Средиземно и Черно море, вкл. и през България. Груба оценка на разстоянието от конкретното зимовище до гнездовия ареал и обратно показва, че за последните 5 години наблюдаваната птица е прелетяла невероятната дистанция от над 100 000 км.