Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Авлига, © Богдан Боев

Тази събота (9.07.2022 г.) от 10:00 ч., Университетска Ботаническа Градина – Балчик, съвместно с Българско дружество за защита на птиците (БДЗП), открива постоянната постерна изложба на открито – „Птиците в Защитена местност „Ботаническа градина – Балчик”.

В зоната над „Големия алпинеум” посетителите ще бъдат посрещнати с изнесен информационен щанд на БДЗП и Университетска Ботаническа Градина – Балчик, където ще може да се запознаят с част от най-често срещаните видове птици в градината, както и да получат повече информация за тяхната биология, поведение и разпространение.

Ще бъде организирана обиколка на Ботаническата градина с опитен водач от БДЗП – Михаил Илиев, за наблюдение и определяне на видове птици в района.

Заповядайте!