Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Източни Родопи, © Светослав Спасов

Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) представя изложбата „Живот за птиците на България“, която може да бъде видяна от 29 април до 13 май в Галерия на открито – НДК, кино Кабана в София. Експозицията е посветена на 30-годишнината на програма LIFE и на едни от най-емблематичните и редки видове птици и местообитания в българската природа и основните постижения на БДЗП и партньорите му за тяхното опазване.

Изложбата е за всички, които са запленени от света на птиците и искат да се докоснат до едни от най-редките видове и природни кътчета в страната ни. Освен запленяващи кадри на птици и пейзажи, посетителят ще стане свидетел и на резултатите от дългогодишните и целенасочени усилия за спасяването на изчезващи видове и връщането към живот на безценни местообитания.

Египетски лешояд, © Светослав Спасов

Египетски лешояд, © Светослав Спасов

През своята 34-годишна история БДЗП реализира природозащитната си стратегия, благодарение на частни донори и международни програми, като основно място сред тях заема програмата LIFE на Европейския съюз. През 2009 г. организацията стартира своя първи LIFE проект, посветен на опазването на царския орел и ловния сокол, който спечели редица международни награди и бе обявен от Европейската комисия за един от петте „Най-добър от най-добрите“ LIFE проекти в категорията „Природа“.

Изложбата се реализира с подкрепата на Столична община.

Царски орел, © Светослав Спасов

Царски орел, © Светослав Спасов

Европейският съюз предоставя финансиране за проекти за опазване на околната среда, природата и биоразнообразието чрез своята програма LIFE, създадена през 1992 г. Тя  подпомага прилагането на директивите за птиците и местообитанията и изграждането на мрежата от защитени зони „Натура 2000″. През 2022 г. програмата отбелязва своята 30-годишнина.

Понор, © Димитър Градинаров

Понор, © Димитър Градинаров

 

Изложбата се организира в рамките на LIFE проектите: „Животът на пеликана“, „Нова надежда за египетския лешояд“, „Земите и горите на орела“, „Живот за сокола“, „Сигурен прелетен път за червеногушата гъска“, „Безопасен полет за птиците на Дунав“ и „Живот за Варнеското езеро“ .