Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Нов доклад, изготвен от екип на Българското дружество за защита на птиците (БДЗП ) и Албанското природозащитно дружество (PPNEA) представя подробна информация за гнездящите и прелетни видове птици в Национален парк Бутринт в Албания. Целта е тя да бъде използвана при изготвяне на стратегии за управление на парка, план за прилагане на подходящи природозащитни дейности и развитие на природосъобразен туризъм.

През 2016 г. в рамките на CEPF проекта „Земя на орли и замъци“, съвместни екипи на БДЗП и PPNEA проведоха изследване, целящо да разшири знанието за гнездящите видове птици, тяхната численост, разпространение и заплахи в местността. По време на изследването са наблюдавани общо 97 вида птици. От тях 67 вида – гнездящи и 30 – прелетни. Общият брой на регистрираните птици е 2, 739, от които 732 – гнездящи. Най-многобройните гнездящи видове в Бутринт са селската, градската и червенокръстата лястовици. Прелетният вид с най-голяма численост е жълтоклюният буревестник, наблюдаван в залива Саранда.

Най-значимите заплахи за птиците в Бутринт са интензивният риболов и развитието на аквакултурите, загуба на местообитания в резултат на строителни дейности, незаконен лов, пресушаване на влажни зони и др.
Пълният доклад може да намерите тук.