Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Проектът за доклада на Съвета по земеделие относно ОСП след 2020 г.  изтече в публичното пространство тази сутрин – той се основава изцяло на неверни твърдения за околната среда!

В основата на плановете на министрите относно следващата Обща селскостопанска политика (ОСП) напълно липсват научни факти и доказателства. Съветът твърди, че ОСП вече се занимава с околната среда и климата, като едновремнно с това абсолютно отрича екологичната криза в земеделските територии на Европа.
Последната оценка на социално-икономическите и екологичните показатели на ОСП подчерта огромната неефективност по отношение на изразходването на средствата от ОСП. Около 80% от директните плащания отиват в най-богатите 20% от бенефициентите, оставяйки много земеделски производители, които развиват природосъобразна дейност, без финансиране. Оценката също установи, че най-щедрите плащания за околната среда са насочени към най-неефективните екологични мерки. Обратно, най-ефективната мярка за опазване на околната среда получава най-малко пари. Европейската сметна палата заключи също, че парите, предназначени за плащания за околната среда в първия стълб („зелени плащания“), са просто „по-сложна схема за подпомагане на доходите, която все още не е екологична“.
В явен контраст с тази действителност, в проекта за даклада със заключения на Съвета се посочва, че директните плащания вече „възнаграждават земеделските производители за предоставянето на обществени блага и услуги“.  Ако земеделските стопани „трябва да доставят допълнителни обществени блага в допълнение към тези, които вече предоставят, те трябва да бъдат адекватно възнаградени“.

Ариел Брунър, Старши експерт по политиките на ЕС от BirdLife Europe заяви: „Този проект е сюрреалистичен манифест: министрите на земеделието могат да заключат, че небето е зелено и морето е сухо. Ако не преобразим радикално ОСП, за да спрем да субсидираме неустойчиви практики и да започнем да финансираме прехода към устойчиво селско стопанство в Европа, това ще бъде бедствие не само за околната среда, но и за самите земеделски стопани. Ако министрите на земеделието одобрят тази фантастика на 19 март, това ще премахне последния смисъл на оправданието за огромното разпределение на бюджета на ОСП.