Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

На 24.10.2008 г. по време на обход на Янко Янков и Капка Манчева, бе намерена първата жертва на ветропарк Калиакра – млад розов пеликан. Видът е включен в Приложения 2 и 3 на Закона за биологичното разнообразие. Младите пеликани са били забелязани две седмици по-рано и са извършвали чести прелитания в много голяма близост до работещите съоръжения.

По същото време в района на ветропарка е и експертът на БДЗП – Михаил Илиев. При оглед на място птицата е с видими фрактури на лявото крило, и е на 50 метра от фундамента на третото съоръжение от вторта редица на ветропарка. След подаване на сигнал до РИОСВ – Варна, е съставен и констативен протокол за смъртта на пеликана, а птицата е предадена на Регионалната ветеринаро медицинска служба във Варна за потвърждение на първоначалните констатации.

Днес, 27.10.2008 експертите на РВМС след извършен преглед потвърждават, че белезите по младия пеликан се дължат на множество фрактури на лявото крило. Поради близостта на тялото на птицата до турбината, безспорно е че причина за смъртта на птицата е сблъсък със съоръжението.

Ветропаркът Калиакра на ИНОС 1 е един най-спорните ветропаркове на територията на България. Изграден е в Натура 2000 зона Калиакра без предварителни орнитологични проучвания и игнорирайки отрицателните становища на БДЗП и на български научни институти за възможното отрицателно въздействие върух птиците.
Настоящият случай, не е установен в резултат на системни проучвания по одобрена методика, а на инцидентно посещение. Този факт ни кара да мислим, че е възможно жертвите на ветропарк Калиакра да са много повече. Припомняме ви , че през изминалите няколко месеца имаше няколко подобни случая на убити птици във ветрогенераторни паркове в Северна Гърция.

За повече информация: Ивайло Иванов – регионален координатор на БДЗП – Варна