Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Експедиция на Българско дружество за защита на птиците констатира, че първите белоглави лешояди вече са легнали да мътят в гнездата си в защитените местности “Големият сипей” (община Стамболово) и “Юмрук скала” (община Кърджали). Белоглавите лешояди пристъпват рано към размножаване, за да могат да изхранват малките си с откритата след разтопяването на снеговете мърша. Огромните им гнезда са разположени в ниши на непристъпни скали. Снасят само едно яйце и то само ако има достатъчно храна през зимния период. Белоглавият лешояд е една от най-едрите български птици с размах на крилете до 3 метра. Изхранва се само с трупове на умрели животни. Днес само 30 двойки от тях обитават България и всичките са в Източните Родопи. Само до преди няколко десетилетия те бяха смятани за изчезнали от България, вследствие на тровенията срещу хищници. През 1978 една двойка се завръща отново в България. През 1988 година Българското дружество за защита на птиците стартира специална програма за тяхното опазване. По предложение на БДЗП бяха създадени 6 защитени местности за опазване на техните гнездови скали и бе организирано тяхното подхранване. Днес резултатите са налице. Лешоядите отново обитават България и те са основният магнит, който привлича чуждестранни туристи в Източните Родопи. Всяка година няколко хиляди бърдуочъри (туристи, наблюдаващи птици) посещават Маджарово и Студен кладенец, за да наблюдават тези удивителни птици. Дейностите на БДЗП за опазване на лешоядите и развитие на екотуризма в Източните Родопи се подпомагат активно от Правителството на Швейцария, което е подпомогнало за последните 10 години с над 800 000 лева опазването на лешоядите и уникалната природа на Родопите.