Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

беше наблюдаван на 27.02.2007 г. над Природозащитния център на БДЗП “Източни Родопи“ в Маджарово. Видът е прелетен, но обикновено се връща от зимните си квартири в края на март и началото на април, така че видяната птица е подранила с близо месец. Най-вероятно причината е изключително топлото за сезона време.

Египетският лешояд е изключително рядък за България. От стотиците двойки обитавали някога нашите земи, днес са останали около 60 двойки, повечето от които в Източните Родопи. За съжаление, видът вече влезе в Световната Червена книга и за спасяването му са необходими много усилия. С изключването на ОВМ Провадийско-Роякско плато от Натура 2000, българското правителство поставя под заплаха съществуването и на този вид в България.

БДЗП изпълнява национален проект за опазването на египетския лешояд, в който могат да се включат всички, които милеят за природата на България.

За контакти:

Ивайло Ангелов – координатор на проекта за опазване на египетския лешояд
GSM 0896 79 89 01, e-mail:
Марин Куртев – управител на ПЗЦ “Източни Родопи“
GSM 0887 94 16 98, e-mail: