Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

След няколко дни на желязна воля и търпение под изгарящото слънце на Етиопия, подготовката и усилията на екипа на „Нова надежда за египетския лешояд“ дадоха резултат. Първият египетски лешояд бе успешно уловен в Метехара и маркиран със сателитен предавател от екипа на Волен Аркумарев от БДЗП – координатор природозащитни дейности по проекта.

Лешоядът бе уловен точно по време на религиозния празник Богоявление, затова бе кръстен Чупа, което на местния език означава „Богоявление“. Египетският лешояд бе маркиран и освободен на фона на танците и песните по случай празника на религиозната общност в Метехара.

Тази дейност предостави много добра възможност на африканските партньори по проекта (EWNHS, BirdLife Africa, APLORI, SCF и NCF) за изграждане на капацитет за поставяне на сателитни предаватели на египетски лешояди.

Точно преди Чупа, бе уловен един любопитен млад качулат лешояд, който веднага бе освободен от експертите. Екипът ще продължи с усилията за маркиране на повече египетски лешояди в района, за да бъдат разширени познанията за местните заплахи за вида при набелязване на подходящите мерки за опазване на египетските лешояди в местата им за зимуване.

Припомняме, че между 10 и 30 януари екип на LIFE проекта на БДЗП „Нова надежда за египетския лешояд“ е на експедиция в Етиопия, чийто домакин е Етиопското дружество за дивата природа (EWNHS)/BirdLife Ethiopia. На семинара присъстват и партньорите по проекта от BirdfLife Африка, APLORI, SCF, NCF и RSPB. Освен събирането на важни научни данни за заплахите и броя на египетските лешояди в региона Афар, Етиопия, семинарът има за цел и изграждането на капацитет в африканските партньори.  Регионът Афар е най-голямото известно до този момент място на струпване на зимуващи египетски лешояди – над 1000 индивида всяка година. Участниците са разделени на три екипа за поставяне на сателитни GPS-GSM предаватели на египетски лешояди с цел проучване на предвижванията и заплахите за вида в зимните му квартири в Африка, за мониторинг на нощуващите египетски лешояди и за взимане на интервюта с местните общности за проучване на нивото на осведоменост на местните хора за лешоядите.

LIFE проекта „Нова надежда за египетския лешояд“ (LIFE16 NAT/BG/000874) обединява институции и организации от 14 страни от Балканския полуостров, Близкия изток и Африка и се реализира с финансовата подкрепа на програма LIFE на ЕС. Координиращ бенефициент е Българското дружество за защита на птиците (БДЗП). Асоциирани бенефициенти са Гръцко орнитологично дружество/ BirdLife Гърция, WWF ГърцияКралско дружество за защита на птиците (RSPB), Асоциация Природа / BirdLife Турция (DD), BirdLifе за Близкия ИзтокBirdLife АфрикаОрнитологичния изследователски институт „А. П. Левентис” (APLORI), Меморандума за мигриращите хищни птици в Африка и Евразия (CMS/RaptorsMoU), Зелени Балкани.