Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Проведен беше първият уебинар от обучението по екологично законодателство. Тема на онлайн срещата от серията обучения, която се провежда в рамките на проект „Граждани на природата“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Фонд „Активни граждани“ България, бяха процедурите за одобряване на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения по реда на Закона за околната среда и Закона за биологичното разнообразие.

Следващият уебинар ще се проведе на 28 април, вторник. Тема на обучението ще бъде представяне на начините за събиране на информация какви проекти са в процедура на съгласуване и как се определят проекти с риск за биоразнообразието.

Всички материали от обученията са достъпни ТУК