Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

На 15 май екип на LIFE проекта „Нова надежда за египетския лешояд“ отвори вратите на адаптационната волиера в Източните Родопи, в която три едногодишни египетски лешояда прекараха близо 2 месеца в подготовка за първият си полет сред дивата природа. Птиците се казват Фер (предоставен от зоопарк Йерез в Испания), Анди (предоставен от зоопарк Шонбрун във Виена, Австрия) и Шарка (предоставен от зоопарк Злин в Чехия). И трите лешояда са маркирани с предаватели, за да следим предвижванията им след освобождаването.

Шарка напусна пръв волиерата скоро след отварянето на вратите, след него Фер и накрая – Анди. Анди се установи в района на площадката за подхранване и още след няколко часа започна да се храни на нея. Той нощува на скалите близо до площадката, а на следващата сутрин отново кацна да се храни и бързо намери общ език с другите птици в района. Фер се установи на същите скали в близост до площадката и през първите няколко дни овладяваше изкуството на летенето като правеше кратки полети около скалите, учеше се да използва въздушните термики при набирате на височина и дори се закачаше с други египетски лешояди и враните в района. Пет дни след освобождаването той също започна да се храни на площадката за подхранване. Това е един от най-критичните периоди след освобождаването докато младите лешояди се ориентират къде са безопасните места за хранене и почивка. Двамата с Анди прекарват по няколко часа всеки ден на площадката за подхранвае, където се социализират и с други млади и възрастни египетски лешояди, а през останалото време летят наоколо или си почиват по скалите. Двете птици все още не се отдалечават много от мястото на освобождаването.

Шарка бе най-умелият летец и след като напусна волиерата се придвижи 1,5 км от мястото на освобождаването и се установи на върха на стръмен склон, откъдето имаше пряка видимост към площадката за подхранване. В първите дни след освобождаването той също предимно тренираше летене и дори атакуваше възрастни египетски лешояди, които преминаваха над района му. За съжаление на третата вечер на свобода Шарка бе нападнат и убит, вероятно от лисица, и на сутринта екип на проекта намери трупа му. Нападенията от хищници са причина за смъртност и сред дивите египетски лешояди най-често в ранните периоди след напускане на гнездата.

За Анди и Фер предстоят няколко напрегнати месеца, в които те ще се сблъскат с всички неволи и предизвикателства на живота в дивата природа и ще натрупат ценен опит преди да предприемат най-голямото предизвикателство – първата есенна миграция към Африка. Очакваме в следващите седмици Фер и Анди все повече да укрепват и да започнат да изследват района на Източните Родопи. Всеки може да следи техните придвижвания тук.

Трите лешояда са излюпени миналата година и са част от експериментална дейност, която има за цел да намери най-добрия подход за освобождаване на птици с цел възстановяване на популацията на вида на Балканите. Лешоядите са освободени по метода на забавеното освобождаване. Дейността се извършва от екип на БДЗП и Зелени Балкани в рамките на LIFE проекта „Нова надежда за египетския лешояд“, който обединява институции и организации от 14 страни от Балканския полуостров, Близкия изток и Африка. Трите млади египетски лешояда са дарени по проекта със съдействието на Антонин Вайдал – координатор на размножителната програма за вида в рамките на Европейската Асоциация на Зоопарковете и Аквариумите.