Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Каним ви на пътешествие през страни и континенти в уюта на дома с брой трети на бюлетина на LIFE проекта „Нова надежда за египетския лешояд“. Разберете какво нашият екип направи за опазването една от най-великолепните, полезни и редки птици в различни части на света през последните няколко месеца. Ще посетите парещите пясъци на пустините в Африка, за да научите колко птици успяхме да екипираме със  GPS предаватели и какво още узнахме за основните заплахи за вида там.

Щом минете през Близкия Изток на летището в Йордания от огромен екран магичната птица ще ви посрещне с „добре дошъл“.  Ще бъдете свидетели и на други мащабни кампании за повишаване на осведомеността за вида като „Миля за египетския лешояд“ – участие в маратони в редица страни, и „Полети с египетски лешояд“ – въвличаща големи международни летища. Чрез тези инициативи посланието за опазването на изчезващата птица достигна до милиони хора.

Но ще изтръпнете пред всички опасности, с които се сблъсква египетският лешояд по миграционния си път като отрови, токов удар и сблъсък с опасни електрически стълбове, директно преследване и острел…  Ще разберете, че за него безопасно място няма – и в местата за зимуване и в гнездовите територии.

Но екипът на проекта неуморно работи точно заради това – да смекчи основните опасности. На Балканите охраняваме и осигуряваме безопасна храна на лешоядските семейства, следим отблизо живота им, специално обучени кучета ги пазят от отровите,  а техни пазители стават най-важната аудитория – децата.

Това е само бърз поглед над някои събития и дейности, което се случиха от октомври насам. Цялата информация на англйски е тук, а на български следете сайта www.LifeNeopforn.eu 

LIFE проекта „Нова надежда за египетския лешояд“ (LIFE16 NAT/BG/000874) обединява институции и организации от 14 страни от Балканския полуостров, Близкия изток и Африка и се реализира с финансовата подкрепа на програма LIFE на ЕС. Координиращ бенефициент е Българското дружество за защита на птиците (БДЗП). Асоциирани бенефициенти са Гръцко орнитологично дружество/ BirdLife Гърция, WWF ГърцияКралско дружество за защита на птиците (RSPB), Асоциация Природа / BirdLife Турция (DD), BirdLifе за Близкия ИзтокBirdLife АфрикаОрнитологичния изследователски институт „А. П. Левентис” (APLORI), Меморандума за мигриращите хищни птици в Африка и Евразия (CMS/RaptorsMoU), Зелени Балкани.