Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Мистериозен египетски лешояд с метален пръстен на левия крак от 2014 година насам заема гнездова територия в Източни Родопи. В миналото екип на БДЗП е използвал такива метални пръстени, както и цветни пластмасови, за да маркира млади египетски лешояди в България. Явно една от тези птици е оцеляла до зряла възраст и сега отглежда собствено потомство. За съжаление, тя е загубила своя пластмасов пръстен и декодирането на надписа на металния пръстен, за да се открие самоличността на птицата, бе голямо предизвикателство.

През тези шест години са направени многобройни опити за заснемането на пръстена от близко разстояние, но безуспешно. Миналата година успяхме да разчетем първите две цифри на пръстена, което ни даде възможност само да кажем, че птицата е маркирана през 2008 г., но нищо повече. Тази година лешоядът е сниман от укритие, докато се храни на площадка за подхранване близо до гнездовата му територия, и най-накрая загадката бе разкрита! Успяхме да разчетем пръстена и разбрахме, че това е по-голямото от две малки, маркирани през 2008 г. в гнездо в Източните Родопи. Родното гнездо е само на 13 км от сегашната й гнездова територия. Шест години не е наблюдавана, докато не се завръща вече като възрастна птица в родните места.

Можем само да гадаем с колко предизвикателства този египетски лешояд се е сблъсквал и колко страни е посетил, преди да се завърне в България и да заеме своя гнездова територия. Египетските лешояди са филопатрични – обикновено се връщат, за да гнездят в същия район, където са излюпени. Днес птицата с мистериозния пръстен е разкошна женска, която успешно отглежда поколение всяка година. Тя бе избрана за приемен родител на първия египетски лешояд на Балканите, излюпен на затворено и освободен чрез „метода на приемните родители“. Това се случи в рамките на програмата за възстановяване на вида чрез освобождаване на отгледани на затворено птици, която изпълнява проект „Нова надежда за египетския лешояд“. Тя и партньорът й се грижеха всеотдайно и успешно отгледаха младата птица, заедно със своето собствено малко.

Пожелаваме й дълголетие и се надяваме, че ще успее да отгледа още много поколения, с което ще допринасе за възстановяването на своя вид в България и на Балканите!

Изказваме огромна благодарност на Атанас Делчев, който успя да снима пръстена, и на Ивайло Ангелов и Христо Христов, които опръстениха птицата през 2008 г. и предоставиха снимки от гнездото!