Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Седмиците упорито наблюдение, в крайна сметка дадоха резултати и още една двойка ловни соколи бе регистрирана през този размножителен сезон.

Никак не бе изненадващо за нас, че едната от птиците в двойката, е освободена от размножителната програма на Спасителния център на Зелени Балкани, в рамките на дейностите ни по проект „Завръщане на ловния сокол в България“. Това установихме по оранжевия пръстен на крака й, който недвусмислено показа, че тя е излюпена в Центъра през 2020 година.

Припомняме, че екипът на Зелени Балкани работи, вече повече от 12 години за възстановяването на ловния сокол, като гнездящ вид в България, след десетилетия отсъствие от природата ни.

Този сезон, съвместно с полевия екип на БДЗП, в рамките на съвместния ни проект „Живот за сокола“, финансиран от програма LIFE на ЕС, наблюдаваме общо две сигурни гнездови находища на вида у нас. И двете са сформирани от птици, освободени в рамките на дейностите на Зелени Балкани по завръщането на вида в България.

Надяваме се все по-често да можем да ви споделяме новини, като тази. Новини, които носят надежда и радост.

Снимка: „Зелени Балкани“

Дейностите са част от проект „Подсигуряване възстановяването на застрашения ловен сокол в България и Южна Румъния“ (LIFE20 NAT/BG/001162), с продължителност 5 години и е финансиран от програма LIFE на Европейския съюз.