Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Малка белочела гъска и посевна гъска е наблюдавал екип на БДЗП на 29 януари по време на редовния мониторинг на птиците в Бургаските езера. И двата вида се срещат много рядко в България. Особено радващо е присъствието на малката белочела гъска, която е световно застрашен вид, за чието опазване се полагат грижи на международно ниво.

Експертите успяха да прегледат от близка дистанция пасящо ято гъски в нива на територията на Натура 2000 зоната Атанасовско езеро. Двата вида бяха забелязани в ято от 3500 големи белочели гъски. Наблюденията на малка белочела гъска и посевна гъска в Бургаските влажни зони силно зачестиха последните 4 години, вероятно поради детайлните изследвания на зимуващи гъски в района. Това е 45-тото наблюдение на малка белочела гъска в Бургас от 2014 година насам, откакто се провеждат целеви проучвания на вида. Зачестилите наблюдения в района на Бургас поставят Бургаските влажни зони като едни от най-важните за малката белочела гъска на територията на Европа.

Ден по-рано по време на редовния  мониторинг на зимуващите гъски, експерти на БДЗП установиха в Бургас 17 000 големи белочели гъски. В този момент това е най-високата численост на вида на територията на България. Като крайна точка за зимуване на големите белочели гъски, численостите им в района на Бургас силно варират в зависимост от метеорологичните условия.  Въпреки че температурите в Бургас за този зимен месец са по-скоро пролетни, вероятно под натиска на ниските температури и снеговалежите  в държавите северно от България, първите големи ята пристигнаха през средата на януари. В последните 8 години численостите на зимуващите гъски в Бургас през януари и февруари обикновено достигат и дори надминават 200 000 индивида. Заедно с големите белочели гъски бяха установени и 120 индивида от световно застрашената червеногуша гъска. Този рядък и застрашен от изчезване вид зимува все по-често и с по-високи числености в Бургаските влажни зони, като миналата зима достигна рекордните за района 38 000 индивида.