Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

За втора поредна година специалисти и доброволци от Българско дружество за защита на птиците – клон Бургас осъществиха разселване на редкия и застрашен в национален мащаб – червен ангъч. Акцията е част от целенасочената програма на БДЗП по опазването на застрашените водоплаващи птици в региона.

Червения ангъч е средна на големина водоплаваща птица, заемаща място в систематиката между гъските и патиците. От широко разпространен вид в миналото, днес червения ангъч е намалял до толкова, че е включен в Червената книга на България, като застрашен от изчезване. Основни причини за това са унищожаването на водоемите от напоителните системи – основното му местообитание до сега; бракониерството и безпокоенето по време на размножителния период и унищожаването на малките от наземни хищници – кучета, чакали и др. Според последните изследвания върху състоянието на вида в страната, единствения район, където червения ангъч се размножава редовно и има сравнително благоприятни условия за живот е около град Бургас.

В същото време Биологичната експериментална база (БЕБ) „Калимок“ към института по зоология при БАН изпълнява програма за изучаване, развъждане и възстановяване в природата на червения ангъч. Като естествено продължение на досегашната ни съвместна ни дейност и тази година се взе решение, че идеята за разселване в природата на млади червени ангъчи с цел повишаване броя на успешно излетелите малки и подкрепяне на местната популация е най-подходяща за Бургаския регион. Методиката за разселване се основава на готовността на размножаващите се възрастни птици да приемат при своето потомство и чужди малки на подходяща възраст. Поради тази причина в началото на месец юни доброволците на БДЗП проведоха полеви наблюдения в района за да изберат подходящи места за пускане на младите птици. Локализирани бяха три двойки с малки на подходяща възраст, съвпадаща с тази на малките от базата в Калимок.
На 15.06.2005 бяха транспортирани и самите птици от БЕБ „Калимок“ до Бургас, а от там и до 3 подходящи микроязовира. Там в присъствието на експерти от РИОСВ, представител на Зелени Балкани-Бургас и доброволци и експерти на Българско дружество за защита на птиците от Бургас и Сливен бяха пуснати общо 18 малки. Разселените птици бяха маркирани със стандартни пръстени на Българската орнитологическа централа. И на трите места младите ангъчи бяха приети изненадващо бързо и броени минути след самото им пускане във водоемите трудно можеха да бъдат различени от останалите.

До отлитането им от водоемите, ще бъде провеждан редовен мониторинг на новодомците. За пореден път бургаските природозащитници дават пример, как съвместните усилия могат лесно да доведат до успехи в опазването на застрашени видове и местообитания.

Използваме възможността да благодарим на Николай Долапчиев от БДЗП-Сливен за оказаната помощ в транспортирането на птиците!