Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Редовните заседания на Управителния съвет (УС) на сдружение „Българско дружество за защита на птиците“ за 2019 г. ще бъдат проведени на:

  • 16 февруари
  • 18 май
  • 10 август
  • 16 ноември

Местата на провеждане на срещите – заседания ще бъдат оповестявани при наближаване на съответната дата, за която са насрочени. Следете календара на събитията на БДЗП и ще научавате за всичко предстоящо през 2019 г.