Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Редовните заседания на Управителния съвет (УС) на сдружение „Българско дружество за защита на птиците“ за 2021 г. ще бъдат проведени на:

  • 6 март 2021 г.
  • 15 май 2021 г.
  • 21 август 2021 г.
  • 20 ноември 2021 г.

Местата на провеждане на срещите – заседания ще бъдат оповестявани при наближаване на съответната дата, за която са насрочени.