Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Миграция 2004 – сепември

Наблюдателна точка брой щъркели брой пеликани брой жерави брой грабливи птици
Българево
35
23
0
946
Балчик
14866
5525
0
5367
Рогачево
35222
9128
0
3751
Мадара
419
0
0
791
Паницово
9525
3840
0
4728
Баня
58045
426
0
3727
Равадиново
18044
0
0
1210
Малко Търново
1688
725
5
6082

 

Миграция 2004 – август и септември

наблюдателна точка

брой щъркели

брой пеликани

брой жерави

брой грабливи птици

 

август

септември

август

септември

август

септември

август

септември

Българево

26353

35

1806

23

0

0

1089

946

Балчик

51163

14866

2730

5525

0

0

1516

5367

Рогачево

62630

35222

5479

9128

0

0

828

3751

Мадара

1440

419

0

0

0

0

852

791

Паницово

90512

9525

7922

3840

0

0

2692

4728

Баня

29962

58045

0

426

0

0

990

3727

Равадиново

104058

18044

6

0

0

0

1050

1210

Малко Търново

1688

725

5

6082