Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

За трета поредна година в рамките на LIFE проекта „Нова надежда за египетския лешояд“ бяха тествани три експериментални метода за освобождаване на отгледани на затворено египетски лешояди с цел подсилване на застрашената популация на вида на Балканите – забавено освобождаване, диви приемни родители и изкуствено гнездо (хак).

През 2020 г. в Източните Родопи бяха освободени три отгледани на затворено млади птици чрез метода на забавено освобождаване – Изи (на 1 годинa), Зара и София (на две годишна възраст).

София загина от токов удар само 20 дни след освобождаването. Като цяло тя не успя да се адаптира добре към условията в дивата природа. Не посети площадката за допълнително подхранване и не се научи да нощува на безопасни места. Освен това бе прекалено толерантна към човешкото присъствие.

Зара изпита трудности при намиране на храна в дивата природа през първите няколко седмици след освобождаването, така че се наложи отново да бъде заловена. Тя бе повторно освободена от екипа на WWF-Гърция на площадката за допълнително подхранване в Дадя и оттогава започна да се адаптира добре. Зара стартира своята есенна миграция в средата на септември и използва традиционния миграционен маршрут през Турция. Тя обаче остана на полуостров Адрасан почти месец, прелитайки от единия край на полуострова до другия, опитвайки се да намери изход. След това последва миграционния път по източното крайбрежие на Червено море и се установи да зимува в Саудитска Арабия.

Изи се адаптира най-добре към живота в дивата природа. Тя редовно посещаваше площадката за допълнително подхранване на мястото за освобождаване и изследваше смело района на Източните Родопи. Стартира своята миграция през втората половина на август. Тя също използва традиционния миграционен маршрут през Турция, но подобно на Зара, попадна в плен на полуостров Адрасан за повече от месец. Изи обаче не се опита да премине морето и успя да намери пътя по крайбрежието към Близкия изток. Тя стигна до Египет и се настани да зимува близо до Нил, северно от езерото Насер.

Тази година два отгледани в плен египетски лешояда (Нели и Симеон) бяха настанени в две диви гнезда в Източните Родопи. Веднага бяха приети от родителите и малките на име Анахита и Сава. Дивото лешоядче Анахита напусна гнездото в средата на август, докато излюпеното в плен малко излетя в началото на септември. И двете птици избраха традиционния миграционен път през Турция. Нели обаче стигна до полуостров Адрасан и не успя да намери правилния изход от него на североизток. Вместо това, тя последва брега на северозапад и достигна до остров Родос. Опита да прелети над морето, но за съжаление се удави. Междувременно, дивото малко Анахита последва крайбрежието през Близкия изток, но бе простреляно от бракониери в Ливан. То бе спасено и оцеля, но няма да бъде върнато обратно в природата заради нараняванията си. Вместо това, младата птица ще стане част от програмата за размножаване на вида на затворено.

Дивото малко от второто гнездо – Сава мигрира през Турция и Близкия изток, като в момента зимува в Судан. Симеон напусна гнездото в началото на септември, но реши да мигрира през Гърция. Той успя да прелети над Средиземно море между Гърция и Либия (около 613 км над водата). Младият лешояд продължи на юг през Чад и стигна до местата за зимуване в регион Зиндер, Нигер само 23 дни след началото на миграцията си.

През 2020 г. само един отгледан в плен египетски лешояд бе освободен в Източните Родопи чрез метода на изкуственото гнездо (хакинг) – Дени. Тази година за първи път за целта бе използвана адаптационната волиера, предвидена за забавено освобождаване, която се намира на площадка за подхранване в Източните Родопи. Дени се адаптира добре към условията в дивата природа и незабавно се възползва от храната, предоставена на площадката. Стартира своята миграция в средата на август. Дени също мигрира през Турция и достигна до полуостров Адрасан, но веднага успя да намери изход от него. След това продължи през Близкия изток. Младият лешояд успешно достигна до местата си за зимуване в Чад.

През последните 3 години (2018-2020) в Източните Родопи, България бяха пуснати 20 отгледани на затворено египетски лешояди. Десет от тях бяха освободени чрез метода на забавеното освобождаване, 6 – чрез метода на изкуственото гнездо и 4 – чрез метода на приемните родители. 75% от лешоядите, освободени чрез метода на приемните родители, са оцелели по време на първата си есенна миграция и са достигнали местата за зимуване. 70% от птиците, освободени чрез метода на забавеното освобождаване, са оцелели при първата миграция на юг, докато преживяемостта на птиците, освободени чрез метода на изкуственото гнездо, е само 33,3%. Преживяемостта на дивите малки от приемните гнезда, маркирани с предаватели  през същия период, е 50% (n = 4). Въз основа на критериите за успех, определени за всеки метод и тези предварителни резултати, можем да класифицираме методите на приемните родители и забавеното освобождаване като успешни методи за освобождаване в дивата природа на отгледани на затворено египетски лешояди, докато методът на изкуственото гнездо може да се счита за неуспешен.

Птиците са дарени за проекта със съдействието на Антонин Вайдл от зоопарк Прага– координатор на Европейската програма за застрашени видове (EEP) на Европейската асоциация на зоопарковете и аквариумите (EAZA). Част от тях са излюпени в Спасителния център за диви животни на Зелени Балкани.

Намерете пълния доклад тук.