Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Готови са финалните резултати от проучването на хранителното поведение на малкия креслив орел, което се проведе в периода 2019-2022 г. То се осъществи чрез поставени фото-капани в осем гнезда на вида в защитени зони „Западна Странджа“, „Сакар“, „Емине“ и „Суха река“.

Заснети са общо 141 985 снимки. Резултатите от проучването показват, че доставянето на храна за новоизлюпеното малко се извършва основно от мъжката птица. С нарастване на малкото нуждата от храна се увеличава, като все по-активно започва да се включва с набавянето й и женската. През осмата седмица от развитието на младата птица, когато тя е достигнала почти пълното си развитие, се отчита силно увеличение на средните за ден доставки на храна. Най-много са храненията на ден през втората седмица от излюпването на малкото, а най-малко – през последната седмица.

Сред най-честите жертви са дребните бозайници като полевките, както и гущерите. Те съставляват 2/3 от храната на малкия креслив орел. В менюто на вида попадат също различни видове дребни гръбначни животни.

Проучванията с фото-капани са неинвазивен начин за наблюдение на популациите на дивите животни. Въпреки че най-често се използват за изследване на средни и големи видове бозайници, чрез тях може да се добива информация и за някои слабо проучени видове птици.

Чрез фото-капаните се избягва безпокойството за орлите. Те са снабдени със сензори за движение и заснемат птиците пред тях. Фото-капаните се поставят в гнездата на достатъчно разстояние 0,5–5 m (обикновено 1,5–3 m) от гнездото в последните дни на март, преди пристигането на двойките, за да може да се наблюдава поведението им. Те разкриват интересни факти за основните фази на размножаване при малкия креслив орел, включително пристигане след миграция, мътене и отглеждане на потомството.

Дейността се изпълнява в рамките на проект „Земите и горите на орела“,  финансиран от програма LIFE на ЕС.