Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Броят на белоглавите лешояди по долината на река Арда продължава да расте. 245 лешояда от различни възрасти бяха преброени в Източните Родопи по време на традиционния мониторинг на нощувките на белоглавите лешояди на Балканите през изминалите почивни дни. В гръцката част на планината са регистрирани 60 птици – така за Родопите стават общо 305 птици. Това е най-големият брой лешояди, които са установени да нощуват в Източни Родопи до този момент от 2005 г. насам, когато започва тази схема за наблюдение на вида.

За сравнение, миналата година бяха регистрирани 147 лешояда, заради лоши метеорологични условия, което в крайна сметка доведе и до по-ниската численост на установените птици. Преброяването традиционно се провежда в началото на зимата, когато започва размножителният период на лешоядите. Целта е да се определи числеността на популацията на белоглавите лешояди на Балканите, тяхната възрастова структура, предгнездовото разпространение и да се идентифицират потенциални заплахи в местата за гнездене и почивка.

В България ежегодният мониторинг обхваща и местата за реинтродукция на белоглави лешояди, където ФПС „Зелени Балкани“„Фонд за дивата флора и фауна“ и Дружеството за защита на хищните птици работят за връщането на вида.  В Котел, Кресна, Враца и Сините камъни са установени общо 188 птици. През идните дни се очаква да бъдат обобщени резултатите и за територията на Балканския полуостров.

В преброяването в Родопите участваха 18 експерти и доброволци на Българското дружество за защита на птиците и Фондация„По-диви Родопи“ oт българската страна, и 14 души от гръцката страна на Родопите. Заради усложнената обстановка се наложи ограничение на преброителите до един или двама души на точка за преброяване. Сред другите наблюдавани интересни видове са сокол скитник, скален орел, морски орел, северен мишелов, скалолазка.

Традиционното преброяване на нощувките на белоглавите лешояди на Балканския полуостров се провежда от 2005 г. и това е шестнадесетото поред преброяване. Организатор и координатор е БДЗП в партньорството с природозащитни организации от България, Гърция, Сърбия и Северна Македония.

Преброяването в Източни Родопи се извършва в рамките на LIFE проект “Oпазване на черните и белоглавите лешояди в Родопитe” (LIFE14 NAT/NL/000901), изготвен от Rewilding Europe в партньорство с фондация По-диви Родопи и Българското дружество за защита на птиците от българска страна.