Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

© Добромир Добрев

Рекорден е броят на излюпените белоглави лешоядчета в Източните Родопи за последните повече от 30 години насам – 76 малки. За сравнение едва няколко години по-рано, през 2016 г., са излюпени 51 малки. Този резултат показва запазване на положителната тенденция в числеността на популацията в Източните Родопи през последното десетилетие.

Тoвa уcтaнoви eкип нa Бългaрcкo дружecтвo зa зaщитa нa птицитe (БДЗП) пo врeмe нa мoнитoрингa нa гнeздoвитe кoлoнии нa видa в Изтoчнитe Рoдoпи през май, който ежегодно oтчитa гнeздoвия уcпeх.

Рекорден е броят и на двойките белоглави лешояди, пристъпили към гнездене в Родопите – 101. За сравнение през 2021 г. техният брой е бил 88.

Monitoring

© Добромир Добрев

„Интересен факт по време на наблюденията бе, че немалко двойки са пристъпили повторно към мътене“, коментира Добромир Добрев от БДЗП. Експертите  отдават това на ранното замътване на белоглавите лешояди в Родопите през тази година (краят на декември 2021 г. и началото на януари 2022) и на рязкото и дълготрайно застудяване през месец март.

В рамките на мониторинговата схема бяха установени и гнездата на част от общо над 40-те маркирани белоглави лешояди, част от които носят и GPS предаватели. Четири от тези птици успешно са излюпили своите малки, докато едната птица с GPS предавател не успя да отгледа потомство.

Малките лешоядчета се излюпват в края на март и началото на април. Близо четири месеца родителите оказват непрестанни грижи за новото поколение. Толкова време е необходимо докато потомството порасне достатъчно, за да започне първите летателни опити. В средата на лятото малките лешоядчета вече съвсем не са толкова малки. Въпреки че са едва на няколко месеца, те са напълно развити и тежат колкото възрастните им родители – около 7 кг., а понякога и повече.

Белоглав лешояд

© Добромир Добрев

През предстоящите месеци предстои посещение в гнездовите територии, за да се установи броят на успешно излетелите малки и да се отчетат гнездовия успех и продуктивността на популацията в българската част на Източни Родопи.

Преди малко повече от 30 години белоглавият лешояд бе на ръба на оцеляването в България.

Дейностите по мониторинг, изследване и опазване на белоглавия и черния лешояд в Родопите се изпълняват с финансовата подкрепа на Фондация „По-диви Родопи“ и Rewilding Europe. Екипът на БДЗП изказва благодарност и на ДУ „Студен кладенец“ за оказаната логистична подкрепа при мониторинга на вида в ЗЗ „Студен кладенец“.