Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

© Волен Аркумарев

Общо 56 египетски лешояда на различна възраст бяха преброени миналата седмица от екипи на терен в България, Гърция, Северна Македония и Албания. Повече от половината (n=30) от всички преброени индивиди не са възрастни птици. Най-голяма численост е регистрирана в ядрото на балканската популация – Източни Родопи (България и Гърция), където са наблюдавани общо 43 египетски лешояда. Шест от тези лешояди са птици, отгледани на затворено и освободени в района през последните пет години като част от програмата за подсилване на вида на Балканите.

На площадки за допълнително подхранване в Северна Македония са регистрирани две възрастни птици. Екип на ФДФФ наблюдава един възрастен и един почти възрастен египетски лешояд на площадка за подхранване в Кресна. В Албания пет възрастни и една млада птица са регистрирани на трите площадки за подхранване, както и още два възрастни лешояда – на сметище.

Египетски лешояди, © Волен Аркумарев

Египетски лешояд, © Волен Аркумарев

Миналата година бяха регистрирани 38 египетски лешояда по време на преброяването преди миграцията. По-големият брой през тази година се дължи основно на увеличаване на броя на полово незрелите индивиди в Източните Родопи. До 30 млади и местни гнездящи птици посещават ежедневно централната площадка за допълнително подхранване в България, която е разположена там.

Настъпи периодът на миграция на вида и пожелаваме безопасен път до Африка на всички египетски лешояди! Надяваме се да ги видим отново у дома през следващата пролет.

Египетският лешояд има тенденция да се събира там, където има предвидими източници на храна, като площадки за допълнително подхранване и сметища. Тези места привличат много неразмножаващи се или незрели индивиди, но също и възрастни от близките гнездящи двойки, както и тяхното потомство. Големи предмиграционни струпвания са наблюдавани на Балканите в миналото, когато видът е бил многоброен. След спада в популацията много от използваните преди това места са изоставени. Установената тази година рекордна численост ни дава надежда, че скоро ще станем свидетели на възраждането на египетския лешояд на Балканите.