Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Рекорден брой къдроглави пеликани загнездиха върху наколната дървена платформа в Мъртво блато, намираща се на остров Персин. Това установиха по време на редовния мониторинг експертите от Българско дружество за защита на птиците (БДЗП) и Дирекция на Природен парк „Персина“. Към 20 април броят на гнездящите двойки къдроглави пеликани в Мъртво блато е 24, което е абсолютен рекорд, спрямо предходната година, когато за първи път 8 двойки сформираха нова колония тук и успешно отгледаха 6 малки пеликанчета.

В момента къдроглавите пеликани мътят, като в средата на май очакваме да се излюпят и първите малки. Примомняме, че рекорд в броя на гнездящите двойки къдроглави пеликани бе регистриран през март и в блато Песчина – 64 двойки, които вече успешно излюпиха малките си и в момента активно ги обгрижват.

Със своите 88 гнездящи двойки къдроглави пеликани през настоящият сезон остров Персин се нарежда до едни от най-важните гнездовища за вида не само у нас, но и на Балканския полуостров.

За да е изцяло ефективен мониторингът на пеликаните на остров Персин, експертите извършиха и заснемане на платформите с помощта на дрон. Това е иновативен метод, който се използва при мониторинг на гнездови колонии на вида предимно в Гърция (Преспанско езеро) и в района на делтата на река Дунав в Румъния, където експертите нямат пряка видимост към всички гнездящи двойки. Благодарение на кадрите, заснети с дрон, екипът успя да събере детайлна и точна информация за числеността на гнездящите къдроглави пеликани в блато Песчина и в Мъртво блато.

При заснемането с дрон е много важно птиците да не бъдат обезпокоени. Затова се извършва само от експерти по вида – на минимум 40 метра височина и за много кратък период от няколко секунди.

 Дейностите по опазване на къдроглавия пеликан се осъществяват в рамките на проект „Животът на пеликана“ (LIFE18/NAT/NL/000716), финансиран по програма LIFE на ЕС и с помощта на Whitlеy Fund for Nature.