Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Рекорден брой къдроглави пеликани събра блатото Песчина този октомври. Близо 400 екземпляра бяха преброени по време на редовните наблюдения, извършвани от служителите на природен парк „Персина“ и доброволци на Българското дружество за защита на птиците.

Състоянието на пеликановата колония в природния парк се следи всеки месец от биолозите, за да могат да се вземат адекватни и своевременни мерки за оказване на помощ на птиците от нея при необходимост, както и за поддържане на съоръженията на които те гнездят.

Благодарение на тези постоянни наблюдения стана ясно, че това лято деветте двойки къдроглави пеликани успяха да отгледат девет малки пеликанчета, които успешно излетяха от колонията още в края на юни. Това е трети успешен размножителен сезон за новосформираната колония от къдроглави пеликани в блатото Песчина на територията на природен парк „Персина.“

Интересен факт е, че за поредна година и няколко двойки розови пеликани направиха опит за гнездене, но за съжаление неуспешен.

Тази колония на защитения къдроглав пеликан в България беше сформирана през 2016 г., като до тогава единственото място у нас, където тези птици успешно се размножаваха, бе езерото Сребърна. След близо 60 годишно прекъсване къдроглавите пеликани се завърнаха в блатото Песчина и започнаха отново да гнездят там. Това стана възможно след създаването на подходящи условия за гнездене, като изграждането на изкуствени платформи, поддържането  на които днес е част от дейностите на природен парк „Персина.“