Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител
69 подхранвания са извършени от началото на годината досега на двете площадки на БДЗП до Маджарово и с. Поточница – три пъти повече в сравнение със същия период на миналата година. Подхранванията са част от дейностите на БДЗП/ПЗЦ Източни Родопи по проект за опазване на белоглавия и черния лешояд и се правят с цел да се подпомогне изхранването на птиците и да намалее риска от незаконното използване на отрови. В резултат от подхранванията е отчетен и най-високият брой на загнездили белоглави лешояди от края на 70-те години, когато в Източите Родопи са открити първите гнездящи двойки – сега там гнездящите двойки са 34.

На подхранванията за лешояди БДЗП води и редовни наблюдения, които показват задържане на млади белоглави лешояди в двете гнездови групи на Маджарово и Студен кладенец. След последното установено отравяне на лешояди в Македония през м. април, задържането на младите птици в българските колонии е изключително важно.

По време на пролетния природозащитен лагер в Маджарово беше поправена оградата на площадката за подхранване и като резултат белоглавите лешояди редовно я посещават. Това задържа възрастните птици близо до гнездата им и увеличава възможността успешно да отгледат своите малки.

Най-интересните и важни наблюдения са тези на маркираните птици. Благодарение на доброволците на БДЗП, всяка събота и неделя се отчитат както възрастта и числеността на птиците, така и номерата на крилните маркери и цветните пръстени на маркираните птици. На 06 май 2007 беше наблюдаван и успешно върнатия в природата през 2006 г. млад белоглав лешояд, след лечение на счупена тазова кост благодарение на сътрудничеството между БДЗП и СНЦ “Зелени Балкани“. За провеждане на наблюденията в края на всяка седмица, ПЗЦИР се нуждае от доброволци, разходите на участниците се поемат изцяло.

Като част от образователната си програма ПЗЦИР започна ежеседмични подхранвания на лешоядите всеки петък на площадката до Маджарово. Това ще даде възможност на всички посетители на Природозащитния център да наблюдават “властелините на планината“ от новоизграденото укритие и да усетят духа на дивата природа. Защото ако искаме да опазим лешоядите, трябва да помогнем на хората да ги опознаят и обикнат!

Снимки © Ивайло Зафиров, архив ПЗЦИР