Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Около 40 000 средиземноморски буревестници са наблюдавани от експерти на БДЗП на 21 април в акваторията на Бургаския залив. Те са се хранели в 10 километров участък от морето, заедно с хиляди корморани и чайки. Тази впечатляваща численост е рекордна за нашето крайбрежие.

Средиземноморският буревестник е птица с размерите приблизително на гълъб, която е изключително свързана с морето. Буревестниците скитат в моретата, следвайки пасажите риба, с която се хранят. Видът гнезди основно в Средиземно море и към момента няма доказана съществуваща гнездова популация в Черно море.

По българското крайбрежие средиземноморският буревестник традиционно се среща в открити води, далеч от брега. Всяка година десетки хиляди буревестници навлизат през Босфора в Черно море, като по българските брегове се наблюдават високи числености през април и май. Най-високи концентрации са наблюдавани в открити води срещу по-силно врязаните в морето носове (Калиакра, Емине, Маслен нос) и много рядко – в заливите. Традиционно видът е рядък през зимните месеци у нас, когато предпочита по-топлите води. През последните години обаче се наблюдава тенденция да се задържа все повече и през зимните месеци по нашите брегове. Причина за това явление е наличието на рибни ресурси през цялата зима, което от своя страна вероятно е резултат от по-високите температури. Това е пример за ефекта на климатичните промени върху птиците. Друг интересен феномен е навлизането на буревестниците в заливите. Видът предпочита открити води и този сезон за първи път констатираме  присъствието му в Бургаския залив с такива големи числености.

Средиземноморският буревестник е световно застрашен вид с намаляваща популация, включен в Червения списък на IUCN в категория „Уязвим”. В известните гнездови находища популацията му е оценена на между 46 000 – 92 000 размножаващи се индивида, но освен нея има наблюдавани отделно преминаващи през Босфора между 75 000 – 90 000 индивида с неизвестен статут. Наблюдаваните 40 000 индивида са значителен процент от световната популация на вида. Това наблюдение поставя Бургаския залив в списъка на най-важните за средиземноморския буревестник морски територии.

За съжаление експертите откриха и 11 мъртви буревестника.  Вероятно птиците са били уловени и загинали в хрилни мрежи в непосредствена близост до Бургаския плаж. Информация, че видът се улавя в мрежите, получихме и от рибари в района. Рибарските мрежи, особено някои типове, причиняват смъртност при много видове морски птици, както в България, така и по света.  През годините в района на Бургас са установявани десетки загинали индивиди гмурци, гмуркачи, корморани. Загиването на буревестници край Бургас може да се окаже ново явление, предвид че за първи път такъв голям брой от вида навлиза близо до брега, където са разположени хрилни мрежи за кефал.
Интересен е фактът, че при разглеждане на телата на птиците, експертите са установили и мътилни петна при 6 от тях. Това показва, че буревестниците са пристъпили или скоро ще пристъпят към размножаване.