Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Рекорден брой от 1 400 тръноопашати потапници регистрира тази неделя (29-ти ноември) наш екип в Бургаското езеро  (Вая).  Това е най-високата численост за последните близо 20 години, регистрирана в страната. По-висок брой бе наблюдаван през  2001 г. – 1700 индивида.

Тръноопашатата потапница е световно застрашен вид със силно намаляваща популация. Включена е червения списък на IUCN като „Застрашен”. Световната популация е оценена на между 5,300 –  8,700 възрастни индивида. Констатираните високи числености на вида са сериозен процент от световната популация.
Част от струпването е документирано във видеото по-долу. Всички птици във видеото, включително и тези на заден план, са тръноопашати потапници.

Наблюдението е извършено в рамките на редовният мониторинг на Бургаските езера изпълняван от БДЗП в рамките на проект „Опазване на къдроглавия пеликан по черноморско-средиземноморския прелетен път” (LIFE18/NAT/NL/000716)”.