Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Снимка: © Богдан Боев

269 белоглави лешояда бяха преброени на 19 ноември в Източните Родопи по време на редовния мониторинг на вида, в който се включиха 23 служители и доброволци от Българското дружество за защита на птиците и Фондация „По-диви Родопи“.

Участниците в преброяването мониторираха общо 18 от най-големите скали по поречието на река Арда и установиха 269 лешояда в различна възраст в българската част на планината. За сравнение, през 2021 г. са установени едва 175 птици, но причината за това тогава бяха лошите метеорологични условия.

Установеният брой на наблюдаваните редки птици е най-високият от 2005 г. насам –  когато започва тази схема за мониторинг на вида. Последният рекорд в числеността е отчетен през 2020 г., когато бяха преброени 245 лешояда.

© Здравка Тасева

© Здравка Тасева

Тази година в местата за реинтродукция на вида в Стара планина и Кресна, екипи от ФПС „Зелени Балкани“„Фонд за дивата флора и фауна“ и Дружеството за защита на хищните птици установиха общо 191 птици, което също е рекордна численост за тези места.

Преброяването традиционно се провежда в началото на зимата, когато започва размножителният период на лешоядите. Целта е да се определи числеността на популацията на белоглавите лешояди на Балканите, тяхната възрастова структура, предгнездовото разпространение и да се идентифицират потенциални заплахи в местата за гнездене и почивка.

© Здравка Тасева

© Здравка Тасева

Преброяването се провежда от 2005 г. в България и Гърция като през последните 12 години данни за числеността на популацията на белоглавия лешояд в пред размножителния сезон се събират и в Сърбия и Северна Македония. През идните дни се очаква да бъдат обобщени резултатите и за територията на Балканския полуостров.

© Здравка Тасева

© Здравка Тасева

Тази дейност се изпълнява от Българско дружество за защита на птиците в сътрудничество с Фондация „По-диви Родопи“.