Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Тръноопашата потапница, © Николай Петков

Рекорден брой от 2 270 индивида тръноопашати потапници регистрира тази седмица екип на БДЗП в Бургаското езеро (Вая). Това е най-високата численост за вида, регистрирана досега в страната.

Предишният рекорд е бил през март 1999 година, когато в същото езеро са наблюдавани 2 260 индивида. Тогава е бил и единственият случай досега, в който видът в България надхвърля 2000 индивида.

Тръноопашатата потапница е световно застрашен вид със силно намаляваща популация. Включена е червения списък на IUCN като „Застрашен”. У нас видът не гнезди, а се среща по време на прелет и през зимните месеци. Основните числености на тръноопашатата потапница в страната са концентрирани в Бургаските езера и най-вече в Бургаското езеро (Вая), което е една от най-значимите влажни зони за вида в тази част на Европа.

Тръноопашатата потапница е обект на постоянен мониторинг в Бургаските езера през последните около 30 години. До началото на 2000-та година видът подържа високи числености (1000-2000 индивида). Но през последните 15 години се наблюдава много сериозен спад, като в някои години потапниците не надхвърлят 300 индивида. Последните три зимни сезона се регистрира рязко покачване на числеността на вида в страната, като миналият декември наблюдавахме впечатляващите 1670 индивида.

Надяваме се тази положителна тенденция да продължи!

Наблюдението е извършено в рамките на редовния мониторинг на Бургаските езера, изпълняван от БДЗП в рамките на проект „Опазване на къдроглавия пеликан по черноморско-средиземноморския прелетен път” (LIFE18/NAT/NL/000716)”.