Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител
Официално решението на Министерски съвет ще излезе след 19.02.2007 и тогава ще се изясни кои зони България ще предложи на Европейския съюз. Според сайта на МС и информация от медиите, на заседанието от 15.02.2007 г. е одобрен минималният обсъждан досега вариант за защитени зони в България. За повторно разглеждане в Националния съвет по биологично разнообразие не по-късно от края на м. октомври 2007 г. ще бъдат внесени още 37 защитени зони, както и защитените зони за опазване на дивите птици Западна Странджа, Васильовска планина, Сакар, Западен Балкан и Средна гора.
Отложени за преразглеждане зони по директивата за птиците: “Шабленски езерен комплекс”, “Варненско-Белославско езеро”, “Дервентски възвишения”, “Провадийско- Роякско плато”, “Емине”, “Комплекс Камчия”, “Дуранкулашко езеро”, “Калиакра”, “Галата”, “Мелнишки пирамиди”,”Добростан”, “Места”, “Бакарлъка”, “Батова”, “Палакария”, “Рупите”, “Триград-Мурсалица”.

Отложени за преразглеждане зони по директивата за местообитанията: “Плаж Шкорпиловци”, “Долината на река Батова”, “Галата”, “Камчия”, “Река Долна Луда Камчия”, “Езеро Дуранкулак”, “Дервентски възвишения 1”, “Долна Места”, “Комплекс Калиакра”, “Палакария”, “Варненско- Белославски комплекс”, “Емине- Иракли”, “Река Места”, “Рупите-Струмешница” и “Среден Пирин-Алиботуш”.

Страницата е в процес на разработка. Молим да ни извините за това, че някои от функционалностите все още не са активни.