Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител
Официално решението на Министерски съвет ще излезе след 19.02.2007 и тогава ще се изясни кои зони България ще предложи на Европейския съюз. Според сайта на МС и информация от медиите, на заседанието от 15.02.2007 г. е одобрен минималният обсъждан досега вариант за защитени зони в България. За повторно разглеждане в Националния съвет по биологично разнообразие не по-късно от края на м. октомври 2007 г. ще бъдат внесени още 37 защитени зони, както и защитените зони за опазване на дивите птици Западна Странджа, Васильовска планина, Сакар, Западен Балкан и Средна гора.
Отложени за преразглеждане зони по директивата за птиците: „Шабленски езерен комплекс“, „Варненско-Белославско езеро“, „Дервентски възвишения“, „Провадийско- Роякско плато“, „Емине“, „Комплекс Камчия“, „Дуранкулашко езеро“, „Калиакра“, „Галата“, „Мелнишки пирамиди“,“Добростан“, „Места“, „Бакарлъка“, „Батова“, „Палакария“, „Рупите“, „Триград-Мурсалица”.

Отложени за преразглеждане зони по директивата за местообитанията: „Плаж Шкорпиловци“, „Долината на река Батова“, „Галата“, „Камчия“, „Река Долна Луда Камчия“, „Езеро Дуранкулак“, „Дервентски възвишения 1“, „Долна Места“, „Комплекс Калиакра“, „Палакария“, „Варненско- Белославски комплекс“, „Емине- Иракли“, „Река Места“, „Рупите-Струмешница“ и „Среден Пирин-Алиботуш“.