Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Маркираните в края на юли с GSM предаватели три малки кресливи орли вече са в Турция. Птиците започнаха първата си миграция на 11 и 12 септември. Само за три дни са се придвижили до Централното Анадолско плато в Турция. Средно на ден малките кресливи орли са изминавали  500-600 километра, за да стигнат до там.

 

В последните дни на юли екип на Българско дружество за защита на птиците постави на три млади птици GSM предаватели с надеждата да научи повече за миграцията на вида. Маркирането на малките кресливи орли се осъществи дни преди птиците да напуснат гнездата, в които са се излюпили. В продължение на месец младите орли  заедно с възрастните птици са се придържали в района на гнездото, учейки се да ловуват и летят. Месец по-късно са поели по прелетния си път.

 

Поставянето на предаватели на малки кресливи орли, излюпени в България, се прави за първи път и информацията, която в момента се събира е нова за експертите, работещи за опазването на вида. За напред те ще имат повече информация за миграционния път на малкия креслив орел, за това за колко време птиците ще се придвижват до местата на които ще зимуват и колко време ще се задържат по тях. Предстои да разберат още и кои места птиците ще използват за почивка по време на прелета.

 

Към момента се знае повече единствено и само за миграцията на популацията на малкия креслив орел, разположена на север от страната ни.

 

Пътят на орлите

 

Единият от маркираните малки кресливи орли лети по класическия прелетен път на грабливите птици, а именно през Дарданелите. Вече се знае, че първоначално е летял над долините на реките Тунджа и Марица, преминал е над Бурса и Измир, за да стигне до Анталия. Това е малкият креслив орел отгледан в защитена зона „Дервентски възвишения“.

 

Другият орел, излюпен в защитена зона „Западна Странджа“, е преминал през Босфора, като е летял директно над Европейска Турция. В момента е на път към Коня.

 

Третият малък креслив орел, който беше и най-своенравен по време на поставянето на предавателя, вече е близо до Истанбул. Той е започнал миграцията си ден по-късно от другите два, но според специалистите птиците е много вероятно да се съберат.

 

Предполага се още, че малките кресливи орли летят в разредени ята до няколко десетки индивиди с по-възрастни птици, защото така е по-сигурно да стигнат до местата, където ще зимуват.

 

Поставянето на сателитни предаватели на малки кресливи орли и проучването на миграцията им е част от проект „Мерки за опазване на малкия креслив орел и неговите местообитания в България“, който се изпълнява към програма LIFE на ЕС от Изпълнителна агенция по горите в партньорство с БДЗП, СИДП и ЮИДП.