Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

И тази година известната в цял свят двойка египетски лешояди се завърна в България в гнездото си близо до град Провадия. Вече 14 години наблюдаваме на живо редките птици в YouTube, благодарение на инсталираната в гнездото им камера. Видът се превърна в символ на града, а чрез камерата хиляди хора всяка година стават свидетели на завръщането на лешоядите, излюпването на малките и всеотдайните грижи на родителите за тях.

Сътрудници на Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) редовно осигуряват на двойката достатъчни количества безопасна храна, за да се сведе до минимум рискът от попадане на отрови или липса на достатъчно количество за успешното изхранване на малките.

Камерата не притеснява и не вреди на птиците, тъй като е добре маскирана, така че да остане невидима за двойката. Тя дава ценна информация за поведението на вида и хранителите му навици, необходима при определянето и прилагането на подходящите мерки за неговото опазване, като научаваме повече и за екологията и биологията на египетския лешояд. Ставаме свидетели и на реновирането на гнездото, снасянето на яйцата, излюпването на малките и грижите, които родителите полагат за тях. Не на последно място технология за наблюдение на живо свързва хората с тайния живот на птиците, провокира интерес и съпричастност към световно застрашения вид – един от най-ключовите фактори за неговото опазване.

Специализираната камера за наблюдение на живо на диво гнездо на египетски лешояди е първата такава в света. Освен с камерата, БДЗП наблюдава семейния живот на потайните птици и чрез инсталирани фото-капани в гнезда на вида в Източни Родопи. Данните показват, че мъжките лешояди полагат повече усилия при строежа на гнездото, докато женските имат по-важна роля по време на мътенето на яйцата. Но и двата пола имат еднакво значение при храненето и отглеждането на малките, като успешно поемат ролята на другия родител, когато се наложи.

Повече информация за дейностите на БДЗП, свързана с опазването на египетския лешояд, може да прочетете на: www.LifeNeophron.Eu