Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

© Ники Петков

От 9 до 10 юни в Букурещ се проведе последният семинар, базиран на Природозащитно Ръководството на AEWA № 5 – Ръководство за устойчиво ползване на мигриращи водолюбиви птици.

На семинара нашите двама обучители Нийлс Кайнтструп от Университета в Орхус в Дания – водещ експерт по биология на дивеча, заедно със своя колега д-р Шаболсч Наги от Wetlands International, представиха на румънските участници важни аспекти от екологията на мигриращите водолюбиви птици и основните принципи за устойчиво ползване на водолюбиви птици, които могат да допринесат за опазването на мигриращи видове като червеногушата гъска, но също и на ловни видове.

Около 20 експерти от различни агенции и организации – Министерството на околната среда и водите и неговите регионални инспекторати, Националният съюз на ловците и регионални представители, Федерацията на ловците в Румъния, както и природозащитни НПО – SOR/BirdLife Румъния и други. Семинарът се проведе в Института по биодинамика в Ботаническата градина на Букурещ и беше съвместно организирана от румънското Министерство на околната среда и водите.

Международните обучители представиха на участниците практическа информация и примери от практиката по отношение на миграционната екология, управление и устойчиви практики за улов на водолюбиви птици, предназначени да поддържат прелетните популации. Това беше част от иновативните компоненти за обучение на проекта „Сигурен прелетен път“. Този семинар се фокусира главно върху лицата, вземащи решения, и експерти в областта на лова, законодателството, свързано с лова и опазването на природата в Румъния, както и върху служителите на терен.

Двудневното обучение се основава на техническо ръководство, разработено от международни експерти и презентациите ще бъдат обобщени в цялостен комплект за обучение, който ще бъде изготвен в рамките на  проекта „Сигурен прелетен път“.