Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Снимка: © Йорданка Луканова

Египетски лешояд в тежко състояние, причинено от остра форма на отравяне, бе успешно излекуван от екипа на Спасителния център за диви животни на Зелени Балкани и впоследствие освободен обратно в дивата природа.

На 17 април в Източна Стара планина местен човек, който е пашувал животните си в района, открива птицата парализирана и в безпомощно състояние. Лешоядът е транспортиран по спешност до Спасителния център в Стара Загора. Следват няколко дни, в които ветеринарните лекари на Центъра се борят за живота й, прилагайки методи на симптоматично лечение, тъй като причинителят все още не е бил известен. Междувременно екипът на БДЗП за борба с отровите, съвместно с местните власти, извършва претърсване на района с цел откриване и обезвреждане на източника на натравянето. По време на претърсването не са открити отровни примамки, но местната общественост и власти са информирани за случая.

© Зелени Балкани

© Зелени Балкани

Благодарение на усилията на екипа на Центъра, състоянието на лешояда бързо се подобрява и седмица след постъпването му, той е освободен в района на намирането му. Женската птица е част от една от последните двойки египетски лешояди, гнездящи в Източна Стара планина. На събитието присъстваха представители на местното население и местната власт. Те дадоха и името на лешояда – Виктория! Преди освобождаването екип на БДЗП постави GPS предавател на птицата, за да се проследи адаптацията й в природата.

© Зелени Балкани

По време на престоя на египетския лешояд в Центъра за анализ в лаборатория бяха изпратени проби от кръвта и изпражненията му. Те показаха високо съдържание на сяра и алахлор. Това са вещества, влизащи в състава на различни пестициди и хербициди, използвани в селското стопанство, а алахлорът е субстанция, забранена за употреба в целия ЕС.

Най-вероятно лешоядът не е отровен умишлено. Въпреки това, порочната практика да се използват забранени субстанции, да се изхвърлят в природата опаковки от препарати, остатъчни количества от тях или третирани семена, както и небрежното отношение към депата за химикали, използвани в селското стопанство, особено на такива, които вече не са в експлоатация, но в тях все още има наличие на химични вещества, представлява сериозна опасност не само за дивите и домашните животни, но и за хората.

© Йорданка Луканова

© Йорданка Луканова

Екипите на Зелени Балкани и БДЗП продължават да следят птицата, която за момента се чувства прекрасно в своя дом. Поддържаме връзка и с местното население и властите в района. Надяваме се това да е изолиран случай и вече да нямаме повод за подобни новини.

Изказваме сърдечна благодарност на Аптраим Халил и Шабан Юмер за бързата реакция! В подобни случаи тя е от решаващо значение.

© Йорданка Луканова

© Йорданка Луканова