Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Екип на Българско дружество за защита на птиците спаси на два пъти малко на царски орел в Сакар планина. Преди четири дни от едно от четирите гнезда, които доброволци на Дружестството охраняваха по време на целия размножителен сезон, малкото орле направи първия си опит за летене. Младата птица летя неуверено и за съжаление остана на земята без да се качи на някое дърво за да пренощува. Доброволците го хванаха и го качиха на дърво, спасявайки го по този начин от многобройните в района чакали. На другия ден родителите го намериха, храниха го и то започна да лети и нощува по дърветата. След три дни обаче отново имаше нужда от помощ. Вероятно поради разразилата се силна буря младото орле бе пострадало и бе със счупен крак. Експерт на БДЗП го хвана отново и го занесе в Центъра за рехабилитация и размножаване на редки видове/Зелени Балкани в Стара Загора, където за него се грижат ветеринарни специалисти. Царският орел е световно застрашен вид. В България са известни само 16 гнезда. Националната популация се оценява на около 25 двойки. БДЗП работи по дългосрочна програма за спасяването на вида в страната, която включва проучване и мониторинг на популацията, охрана на рисковите гнезда, опазване на местообитанията и образователни дейности.