Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Изключително интересни резултати са получени от проследяването на млад египетски лешояд от България до зимовищата на вида в Африка. Данните са представени в on-line публикацията на Бернт-Улрих Майбург, Макс Галардо, Кристиане Майбург и Елена Димитрова „Миграция и пребиваване в Африка на египетски лешояди (Neophron percnopterus), проследени със спътник“. Българската авторка на статията е от Варна и е един от основателите на БДЗП. Статията ще се появи и отпечатана в октомврийския брой на списанието Jurnal of Ornithology (№4) за 2004 г. Били са проследени миграциите на 2 птици от Франция и на 1 от нашата страна. На базата на над 4 300 локации е очертан точния път на лешоядите, установени са особеностите на придвижването им, времевия режим на прелета, скоростта на придвижване и местата, до които са стигнали. Макар на пръв поглед този метод да е твърде скъп, фактически той е по-евтин от метода на опръстеняването, тъй като чрез опръстеняване толкова подробни и точни разултати биха се получили с многократно по-големи средства. Българският лешояд е изминал 5 340 км, като е достигнал до Югоизточен Чад. Птицата е имала две изключително дълги дневни прелитания в два последователни дни, изминавайки по над 500 км на ден (общо 1 017 км) при пресичането на Сахара. През януари и февруари 2004 г. нашият египетски лешояд е скитал на значителни разстояния, като е „навъртял“ над 2 600 км, достигайки до североизточната част на Нигерия.