Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

На 26 и 27 ноември в София ще се проведе работна среща за разработване на национална стратегия за борба с използването на отрови и отровни примамки в България. На срещата ще присъстват представители на институции, университети, национални и международни неправителствени организации, чиято основна цел е да намерят най-добрите варианти за борба с една от най-големите заплахи не само за биоразнообразието в България, но и по света.

 

Незаконното използване на отрови и поставяне на отровни примамки срещу наземни хищници нанася непоправими щети особено върху популациите на хищните птици, сред които световно застрашени видове като египетския лешояд и царския орел. Най-скорошният регистриран случай на отравяне на защитени видове бе през септември, когато в района на Своге са отровени осем белоглави лешояда и един скален орел, а през март 2017 г. в Кресненското дефиле са отровени над 30 белоглави лешояда, с което почти изцяло е унищожена наскоро обособилата се в района, в резултат на програма за реинтродукция, колония на вида. През 2016 край с. Стражец, общ. Крумовград са регистрирани серия от инциденти на тровене, при които загиват над 20 диви и домашни животни.

 

При тези случаи се забелязва, че липсва добър синхрон между различните отговорни институции, който да гарантира правилното събиране на проби на терен, обезопасяване на районите около отровните примамки, събиране на труповете на отровените животни с цел предотвратяване на вторични отравяния, анализиране на събраните проби за установяване на отровното вещество и установяване на извършителите.

 

Основната цел на срещата е разработването на Национална стратегия за борба с отровите, която ще предвижда механизми за реагиране при случаи на тровене, начините за събиране на доказателства, реда на действие и отговорностите на различните институции. На предстоящата среща ще бъдат разгледани корените на проблема с използването на отрови в дивата природа, както и начините за борба и превенция, които да поставят основите на Стратегията.

 

На срещата ще присъства и единственият у нас водач на куче за търсене на отрови и отровени животни в природата от Българското дружество за защита на птиците (БДЗП).

 

Организатор на срещата е БДЗП в рамките на LIFE проектите  „Опазване на черните и белоглавите лешояди в Родопите“ и „Нова надежда за египетския лешояд“. Сред основните участници са представители от МОСВ, ИАОС, НДНИВМИ – БАБХ, НЛРС – СЛРБ, ИБЕИ – БАН, НПНМ – БАН, ДЗХП, Зелени Балкани, ФДФФ, VCF, AПБ, Сдружение за дива природа – БАЛКАНИ, Фондация По-диви Родопи, Четири лапи, Тракийският и Аграрният университети.