Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Червеногуши гъски, © Ники Петков

В края на септември в Будапеща, Унгария, се проведе Осмата среща на страните (MOP8) по Споразумението за опазване на африканско-евразийските мигриращи водолюбиви птици (AEWA), посветена на нуждата от по-силни мерки за опазване на миграционните пътища. Срещата приключи на 30-ти септември с приемането на 16 резолюции и нови насоки, целящи подобряване на природозащитния статус на 255 мигриращи водолюбиви птици. Видовете, обхванати от AEWA, включват емблематични птици като бял щъркел, червеногуша гъска и черен коронован жерав.

Решенията бяха взети само дни след публикуването на Доклада на BirdLife International за състоянието на птиците в света, който предупреждава, че почти половината от всички видове птици са със спад в популациите, а един от всеки осем вида в момента е застрашен от изчезване.

Чрез ангажиментите, поети от MOP, страните от Африканско-Евразийския прелетен път признават, че прилагането на AEWA на национално и регионално ниво помага не само за опазването на водолюбивите птици, но има и значителен принос за справяне с тройната екологична криза – загуба на биоразнообразие, изменение на климата и замърсяване. Подобреното управление на влажните зони и други местообитания, от които зависят водолюбивите птици, е съществена част от поддържането на здрави екосистеми, необходими и за оцеляването на човешките общности.

AEWA MOP8 е първата голяма междуправителствена среща за опазване на природата, на която присъстваха над 200 души, включително делегати от 45 договарящи се страни, 50 представители от държави, които не са страни от споразумението, междуправителствени и неправителствени организации, както и много национални и международни експерти.

В хода на четиридневната среща делегатите разгледаха редица доклади, включително последния доклад за състоянието на видовете, изброени в Споразумението, публикуван през 2021 г. В него е посочено, че 43% от популациите на водолюбивите птици на AEWA са в дългосрочен  спад, а 33 вида са световно застрашени от изчезване.

Сред решенията, договорени по време на Осмата среща на страните (MOP8) в Будапеща, бе приемането на нов Международен план за действие за опазването на обикновената гага.

През последните дни от срещата бяха организирани редица други събития, сред които връчването на наградите AEWA за опазване на водолюбивите птици.