Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

На 17 и 18 октомври в Унгария се състоя четвъртата среща на партньорите по LIFE проекта „Безопасен полет за птиците на Дунав“ в Гьонгьос, Унгария. Основните теми в дискусиите бяха насочени към консервационните и комуникационните дейности по проекта, осъществени до момента, и стъпките, които предстоят. Екип на Българското дружество за защита на птиците и „Електроразпределителни мрежи Запад“ ЕАД също присъстваше на срещата.

На 18 октомври се проведе Консултативен семинар, на който бяха поканени външни експерти. Бяха представени общо осем презентации, фокусиращи се върху опазването на птиците, чрез обезопасяване на опасни електропроводи, последните опити и препоръки. Обсъдиха се и добрите практики при употребата на различни видове дивертори.

Събитието беше организирано със съдействието на партньора по проекта – енергопреносната компания MAVIR – Az energia irányítója, която на 19 октомври организира 14-та конференция за опазване на птиците с фокус върху опазването на мигриращите птици.

Всички презентации от конференцията могат да бъдат намерени на следния линк: ТУК.