Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Трипръст кълвач, © Йордан Христов, www.Opticron.bg

В края на юли (30-31.07.2022 г.) ще се проведе първата по рода си среща на участниците в Мониторинга на обикновените видове птици (МОВП). На срещата ще бъдат представени резултати от дейността, която е една от най-масовите и дългосрочни инициативи на Българското дружество за защита на птиците. Стартирала преди 18 години –  през 2004 г., в момента в нея участват над 200 души от цялата страна.

Резултатите от усилието на доброволците доказват значението на България като една от най-важните страни за опазването на птиците в Европа.

Предстоящата среща цели да предложи на участниците нова платформа за обмен на опит, да се запознаят помежду си и да споделят впечатления и емоции. В няколко презентации ще бъдат показани резултати и начини за повишаване на качеството на събраните данни.

Всеки участник в Мониторинга на обикновените видове птици, който не е получил поканата, може да се свърже с координатора на инициативата

Повече информация за дейността и как да се включите през следващите години, може да видите на страницата на инициативата: www.Bspb.org/monitoring