Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

На 12 и 13 октомври 2022 г. проект Лагуната на живота беше домакин на хибридна LIFE среща за иновативни подходи в управлението на крайбрежните влажни зони в Международния конгресен център в Бургас, България. Срещата беше посветена на 30-ата годишнина на програмата LIFE.

Десет LIFE проекта и пет други европейски проекта от Италия, Испания, Гърция, Черна гора и България представиха междусекторно сътрудничество и участие на заинтересовани страни, техники за интегрирано управление и възстановяване и базирани на природата решения като сравнително нов инструмент на социално-икономическия аспект на крайбрежните влажни зони. Фокусът беше върху използването на влажните зони като индикатор за изменението на климата и възстановяването на морска трева като инструмент за защита на крайбрежните местообитания в Италия, Испания и Гърция. Потенциалът за съхранение на въглерод на крайбрежните влажни зони и методите за неговото изчисляване бяха представени като важен елемент от все по-популярната въглеродна икономика.

В постерната сесия седем постера от Франция, България и САЩ представиха казуси от два LIFE проекта в солници в Нормандия и Атанасовско езеро като: хората от блатата, конкуренцията между фламингото и местни водолюбиви птици, трансплантация на морска трева и пространствена организация за крайбрежните влажни зони.

При теренното си посещение участниците видяха „последните мохикани”, които събират ръчно сол в Атанасовското езеро, възстановяването на трите земни диги, което ще подобри циркулацията на водата и ще предостави нови възможности за гнездене на птици, почистване на вътрешните канали като инструмент за намаляване на ефектите от фрагментацията и еутрофикацията. Всички тези дейности се изпълняват в рамките на проект Lagoon of Life (LIFE17 NAT/BG/000558) от различни партньори – неправителствените организации – Българска фондация Биоразнообразие и Българско дружество за защита на птиците/BirdLife България, както и бизнес компанията Черноморски солници АД.

Оттук може да изтеглите Книжката с Абстракти на всички лектори, както и линкове към техните видео презентации по време на срещата.