Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

До 7 март 2018 г. е срокът за кандидатстване за участие в проекта на БДЗП и партньорите на BirdLife в Грузия и Турция за обучение на млади лидери за опазване на природата.

Целите на проект МЛАДИ ЛИДЕРИ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ПРИРОДАТА включват:

  • Развитие на капацитет на млади хора от селските райони в Грузия за разработване и изпълнение на младежки проекти да опазване на дивата природа;
  • Създаване на партньорство и диалог между младите хора, местните общности и институции, и гражданските екологични организации за изпълнение на политики, опазващи природата;
  • Създаване на възможности за обмяна на опит между младите хора и екологични организации.

Избраните участници от България – шестима млади хора на възраст от 18 до 28 години, ще бъдат обявени на 13 март 2018 г. Те ще вземат участие в три обучения в Грузия, първото от които ще бъде между 18 и 26 май 2018 в национален парк Лагодеки. Повече информация за условията за кандидастването може да намерите тук.

Проектът, финансиран по програма Еразъм, ще продължи до 2019 г. Повече информация за проекта може да намерите тук.